PÁTÝ ELEMENT
napsali - Rytmus života
JAK SE LÉČÍ PO DRAHÁCH
(Rytmus života, č.21, 18.5.2009, strana 50, redaktorka Ludmila Anežka Kašparová)

Pátý Element, s.r.o.   |   Dr. Yingwu WANG - Vyšehradská 1446 / 53 - Praha 2 - 128 00   |   tel.: 222 56 00 32   |   info@patyelement.cz WEBservis: chenandy - http://andy.mysteria.cz